Benvenuto nel Sito dell`Associazione Culturale  Messaggero Sardo

Poesie in Sardo

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – SANTANDRIA 2019

 Giacomo Murighili, un grande nel panorama dell’arte poetica in gallurese

 

Il primo concorso di poesia sarda “Giacomo Murrighili” Olbia 2019 – risultati vincitori Elettra Vidili di Sindia (sezione versi in rima), Giuseppe Tirotto di Castelsardo (sezione versi sciolti) ed Ignazio Porcheddu di Posada e Bachisio Goddi di Orune per la poesia a bolu, disputa a due sul tema “Campagnlu e Cittadinu” – ci restituisce, rivitalizzando una meritata attenzione e rilettura, l’importante esperienza, di pensiero ed idealità in forma di poesia, sviluppata da tziu Jachedhu con originalità creativa e sentimento.

Giacomo Murrighili nasce a Enas (25 gennaio 1923 – 1 gennaio 2015). Fin da bambino dimostra predisposizione per le materie letterarie e passione per la memorizzazione e declamazione delle poesie, tanto da meritare il primo premio in un concorso promosso dalla Direzione Didattica delle Elementari. E proprio l’insegnante, riconoscendo le naturali e innate qualità del piccolo alunno, sollecita e consiglia al padre “affinché lo facesse studiare”; studi però interrotti, pochi mesi prima dell’esame di maturità classica, dal richiamo alle armi che si protrasse per quattro lunghi anni. Dopo il periodo bellico coltiva intensi studi da autodidatta e negli anni Cinquanta è attivo collaboratore della rivista S’Ischiglia, fondata e diretta dal bonorvese Anzelu Dettori, dove pubblica poesie e saggi di critica letteraria. Nel  1957 è assunto nelle Ferrovie dello Stato, da cui si pensiona nel 1979 con il grado di Capostazione Superiore. Con il pensionamento intensifica l’attività di studio, di ricerca linguistica e di scrittura. I frutti sono immediati con innumerevoli riconoscimenti e primi premi nei concorsi di poesia sarda. La figura di tziu Jachedhu è vulcanica e instancabile presenza in svariate attività culturali e associazioni (socio fondatore della Consulta Intercomunale Gallura e presidente giuria del premio internazionale di poesia multietnica “Città di Olbia”). Nel 1995 pubblica la sua prima raccolta lirica, titolata “Poesia e Poesie”, e nel 2013, con il contributo del comune di Loiri Porto San Paolo, pubblica la suggestiva e impegnativa opera a carattere scientifico-religioso “La scenza ci aggjuta a scuprì Deu”. È invece del 2014 la stampa del romanzo storico e di memorie “I sentimenti e le loro sfumature”, pubblicato da Taphros nella collana Schegge di Fantasia con presentazione di Andrea Columbano e nota d’apertura di Giovanni Chessa che considera il libro “identitario anche se scritto in italiano”.

 

Lu pinsamentu

Essenz’alcana senza massa e pésu,
piú licéri e veloci di la luci,
cosa cilchi undi curri oltre la carri?

Ma ca’ folzi e ca’ stímuli t’indúcini,
ca’ siti folti ti spingj luntanu
versu funtani di luci e di paci?

Palchí cilchi e ti spandi
oltre li spundi di lu mundu immensu
e indrentu a lu minusculu universu,
cilchendi calchi cosa ch’ài in te?

Addarétu a muragli d’umbri illógichi
forsi fóra tu cilchi mundi màgichi
ed enti immensi puri e luminósi
chi no’ póni avvingjí li sensi umani?

Torra indarétu! Indrentu a la to’ì carri
occurri chi tu torri e cilchi bè:
in drentu a te esisti un altu mundu.

Un mundu scunfinatu, irristringjíbili,
in un colpu ristrettu e limitatu:
cunzettu incuncipíbili, ma véru.

È com’e lu sintitu chjúsu in drentu
a la scàtula crànica strintíssima
chi cunteni universi in folma màssima

Si lu chi cilchi fóra esisti avvéru,
figgjúla in fundu! In chiss’úmili stànzia
forsi v’à fattu sempri risidènzia,
aspittènditi chindi a bracci spalti.

Risidènzia di lu mistéru

 

 

 

Anticu stazzu abbandunatu


Casa cadenti senza cupaltura,
undi un àlburu v’ha di fica aresta.
D’un riccu anticu stazzu di Gaddura
sólu chissa, cun silva e lama, resta.
Un tempu gjenti e roba cun pastura,
olti e vigni ci aía a manca e dresta,
trabaddi, canti, festa, spassi e gjócu
e paci santa c’éra in chistu lócu.


Paci santa ci aía e luci in córi,
moggj, anniníggj, beli e son di schiddi,
dulci múïta in mantu di fïóri
ci aía d’abba di staddi e casiddi.
Tu, lauranti, chizzu cun amóri
di fuchilaggj e di spiranza briddi:
sesti la tula e piddi un pugnu d’‘oru’:
ti signi e siminiggj cun diccoru.


Tuttu l’oru (lu tricu) siminatu
è un trisoru chi illi sulcj cói.
Cacci li bóï, stringjendi l’aratu
e li rincóri cu lu cantu pói:
“Ah, pulpurínu, tira lu me’ fatu!
Su, tiréti in bonóra, li me’ boi!”
Drommi póï lu tricu un sonnu intennsu
suttu a sulchj chi fúmani d’incensu.


Pal cumpensu si sciuta in alba e spichi,
torra in tricu, in farina e cottu in pani
par altu gjru di sonnî e fatíchi
d’attivitàï e faccendi nustrani.
Sé’ massàiu e pastóri: t’affatichi
in olti e vigni e faccendi nustrani:
com’e bucàni estési sualticci,
pal mutà l’ “oru ’eldi” in soldi spicci.


Da l’ulíi e li lcci óciu e ligna
procuri, e ghjanda pa’ lu to’ mannali.
Li brutoni liccanti di la ’igna
Tu li tramuti in cióia cunviviali.
Oh, caru stazzu, pal solti maligna
e ne olti e ne vigna esisti abali!
Sé’ taleccali d’un vecchju e malatu:
diccadutu, ispuzzitu…abbandunatu.

 

La ’ita è un sonniu?

Sònniu di rami ’eldi,
falzi spiranzi e punzi.
Frondi punzósi e frúttuli
innúttuli di caracutu .
Fintu abbracciu di gréddula
cu’ lu chélcu sfrundatu
bàrriu solu di gràdduli .
Dulci nuschi ill’umbrósi
buschi di níbbaru
e rubini di gjacia;
carigni d’achi
e punturi nuscósi.
Stímuli opposti
di la carri.
Sonnî e pundacchj :
ridda e fandangu,
baddu tundu infernali
a cadenza scandita
da mazzóli pisuti
supr’a grancassi umani.
C’è ca’ ridi a ca’ grída
c’è ca’ gjóca e ca’ gherra
illu fócu,
illi furri undi brúsgiani
carri di gjenti ’ía;
illu fangu undi scurri
sangu di colci cristi:
chisti pàldini sempri,
mancu illu sónniu vincini

E lu sónniu di paci,
di gjustízia e d’amóri?

Non è celtu di chinci.

 

 

L’aratu di lignu di lu pòaru babbu

*
Un pezzu di timoni scumbaratu,
meza dintala cu’ l’albata frusta,
senza caméddi ne la steva gjusta,
è tuttu lu chi felma di l’aratu

di lu pòaru babbu, abbandunatu
a meza costa ill’última bisusta.
Chss’’úmili relittu óggj m’assusta,
fèndimi fa un saltu illu passatu.

Vicu ill’araratu drammi di sudóri
ispuntà fóra da lu tempu anticu.
pal babbu méu confoltu e casticu,

cumpagnu di spiranzi e di dulóri.
Nascía da li sulchj e da lu córi
sólu sudóri e spiranzi di tricu.

**
Lu ’icu a babbu, primma di fa luci,
gjà illu pezzu, com’e fussi abàli:
un fuchilaggju in dugna capizzali
pal brusgià fin a l’últimi chimuci.

E, appena lu buggju si riduci,
gjungj bói e timoni a lu gjuàli;
lía li funi lenti a lu manali,
e stringj cu’ li mani chissa gruci.

La polta, chissa gruci, dí cun dí:
dugna sulccju un tarríbili calvàriu.
No bàstani li bói: è nicissàriu

a dugna’ntòppu tirà e spigní.
È una gherra peggju di murí:
bóci e gjastimi in un tristu rusàriu.

***
Un càlvàriu in cattru cunsumatu:
babbu, l’aratu e dui bói a tira.
Pòaru babbu chi snuggja e suspira!
E l’aratu chi striscia surrunatu.

E colci bói chi l’àni tiratu,
spinti da spuntulgjati e fóchi d’ira!
incrocca incrocca , gjra e irriggjra
in un’estremu sfolzu dispiratu!

Ma li bói e l’aratu àni cuncrusu
lu calvàriu estrenu tuttu chici:
tra spàsimi di brocchi e di radici,

li bói molti e l’aratu in disusu,
lu peggju è babbu chi forsi s’à chjusu
fine lu celi tra iri e disici.

****
Érani li disici puri e sani:
e li gjastimi gridi di tulmentu,
nati d’istintu com’e lu pientu
da suffrimenti e sfolzi disumani.

Chistu è lu présgiu anticu di lu pani:
v’à dirrami, gjastimi e pintimentu.
Chissu pani è un veru Sacramentu,
un véru Cristu sutt’a spóddi umani.

Un véru Cristu ch’à mutatu sangu,
l’aratu è véra gruci illu traspoltu;
l’à trasginata fi’a candu è moltu

pòaru Cristu di l’umanu rangu!
Babbu da chissa gruci e da lu fangu
ben miritiggja d’esse in Céli accoltu.

 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – SANTUAINI 2019

 L’armoniosa limba del Logudoro nella genuina voce poetica di Tetta Becciu

 Le composizioni di Tett

Leggi tutto: Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – SANTUAINI 2019
 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Triulas 2019

 I versi in rima di Francesco Chiccu Castia, poeta di Bortigali

Bortigali, uno dei più importanti c

Leggi tutto: Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Triulas 2019
 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – CABIDANNI 2019

 Peppe Sozu, poeta dell’originale teatro dei sardi nelle disputas a lughe ‘e luna

Documentate notiz

Leggi tutto: Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – CABIDANNI 2019
 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – LAMPADS 2019

 Antoni Puddu: poeta illoraese del ‘900

Antoni Màuru Puddu (Illorai 1901-1984), figlio di Pepe Miche

 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Austu 2019

 Lorenzo Iddau, sacerdote e ministro della parola poetica in limba                         

Il sacer

Leggi tutto: Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – Austu 2019
 

Su mundhu de sa poesia de Cristoforo Puddu – MAJU 2019

 L’universo lirico in campidanese di Vincenzo Pisanu

Le pregevoli liriche di Vincenzo Pisanu, sono

 

Pagina 9 di 26

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalita illustrate nella pagina di policy e privacy.

Chiudendo questo banner , scorrendo questa pagina,cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all`uso dei cookie. Per saperne di piu'

Approvo

Pubblicità big

Archivio

In questa sezione potrai trovare tutti i numeri del "Messaggero Sardo" dal 1969 al 2010

Archivio Nuovo Messaggero Gds Online...

Circoli

Elenco completo di tutti  i circoli sardi in Italia e nel Mondo, le Federazioni e le Associazioni di tutela.

Sport

Le principali notizie di tutti gli sport.

In Limba

Le lezioni in limba, il vocabolario e le poesie in limba.

doğal cilt bakımı doğal cilt bakımı botanik orjinal zayıflama ürünleri doğal eczane avon